Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Termeni si conditii

Termeni și condiții contractuale

Contract de vânzare la distanță

 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Încheiat între:

1.1. SC TIERRA COLOMBIA SRL cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Sold Dumitru Dragan, nr. 6, bl. 8A, sc.4, ap. 54, sector 3, e-mail office@bijuteriiprecolumbiene.ro , înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18780/2007, având cod de inregistrare fiscala RO22534905 şi cont IBAN RO50INGB0000999905910221 deschis la Banca ING BANK reprezentată de d-na Sandra Cecilia Radu, în calitate de VÂNZATOR

și

1.2. Client, persoană fizică sau juridică indentificată cu datele menționate și confirmate de acesta în comanda aferenta Contractului de Vânzare la Distanță, în calitate de cumpărător („contract”), denumit în continuare CLIENT.

Au convenit la încheierea prezentului contract de vânzare la distanță în următoarele condiții:

 

 1. OBIECT

2.1. Obiectul contractului îl  reprezintă vânzarea / cumpărarea  bijuteriilor comandate de către CLIENT, potrivit datelor menționate și confirmate prin intermediul comenzii, parte integrantă a acestui contract, întocmită de către CLIENT și confirmată de acesta.

2.2. Metoda de efectuare a comenzii se realizează exclusiv prin intermediului site-ului oficial www.bijuteriiprecolumbiene.ro, aparținând SC TIERRA COLOMBIA SRL, în cadrul meniului „Magazin”.

2.3. Pentru a putea cumpăra de pe www.bijuteriiprecolumbiene.ro, CLIENTUL trebuie să-și introducă datele pe website-ul VÂNZATORULUI. Informațiile furnizate trebuie să fie conforme cu realitatea.

2.4.  Comanda plasată de CLIENT și care face obiectul prezentului contract  conține datele de identificare ale clientului, datele bijuteriilor comandate de către client și selectate de către acesta, data lansării comenzii, eventualele detalii legate de opțiunile diferitelor bijuterii (spre exemplu: mărimea sau placajul), toate acestea selectate și confirmate de către CLIENT.

2.5. Confirmarea comenzii de către CLIENT se face prin accesarea butonului PLASEAZĂ COMANDA, doar după ce acesta a citit și a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE.

 

III. PREȚUL CONTRACTULUI

3.1. Prețul contractului este format din prețul bijuteriei afișat pe site, în modulul de vizualizare a bijuteriei și contravaloarea serviciului de transport, preț care se regăsește în comanda, verificată și acceptată de către CLIENT.

 

3.2. Pentru comenzi cu valoarea sub 250 lei costurile de livrare sunt suportate de către CLIENT, transportul fiind gratuit doar pentru comenzi peste 250 lei.

3.3. Plata produselor se face la alegerea clientului, alegere regăsită și confirmată de CLIENT în cadrul comenzii, fie online, fie cu plata la livare prin curierat rapid în sistem RAMBURS.

3.4. In cazul in care plata se va efectua prin sistem ramburs, aceasta se va face în numerar, în lei, la valoarea menționată și confirmată de CLIENT în comanda.

3.5. Prețurile sunt afișate in Lei (RON), includ TVA (19%) precum și alte taxe (daca este cazul, accize, etc)

 

 1. TERMENUL DE PREDARE ȘI CONDIȚII DE LIVRARE:

4.1. Pentru produsele din stoc termenul de predare al comenzilor este de 3-4 zile lucrătoare, (considerându-se zile lucrătoare perioada luni – vineri) de la data plasării comenzii din partea CLIENTULUI și pâna la data predării acesteia către firma de curierat responsabilă cu expedierea. Nu se vor efectua livrări in week-end si sărbătorile legale.

4.2. Eventualele modificări care intră sub incidența forței majore vor fi comunicate în scris CLIENTULUI.

4.3. Confirmarea comenzilor plasate se va efectua prin validare suplimentară telefonică sau scrisă.

4.4. Datorită problemelor interne de organizare și logistică ale firmelor de curierat partenere, termenele de livrare anunțate de către societate pot suferi modificări fără înștiințare prealabilă. În caz de nemulțumire față de serviciile de livrare oferite de firma de curierat, ne puteți scrie la adresa office@bijuteriiprecolumbiene.ro.

4.5. Bijuteriile sunt noi, livrate în ambalajele originale.

4.6. VANZATORUL nu este responsabil pentru prejudiciile cauzate de întârzieri în livrarea comenzilor  din cauza unor factori externi: condiții meteo deosebite, greve, accidente rutiere sau orice alte situații speciale care ar putea împiedica curierul sa livreze produsele la timp.

4.7. Clientul poate face mențiuni cu privire la livrare (oră, adresă, persoane împuternicite, etc) în cadrul căsuței „Note Comandă” disponibilă înaintea finalizării comenzii. În lipsa acestor mențiuni, coletul urmează a fi livrat la adresa indicată, fără mențiuni speciale adresate curierului.

 

 1. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

5.1. VÂNZĂTORUL va respecta prevederile prezentului contract și ale comenzii, ca parte integrantă a acestui contract.

5.2. VÂNZĂTORUL va livra, în termenul prevăzut pentru predarea acestei comenzi, bijuteriile comandate de către CLIENT, prin respectarea tuturor mențiunilor cuprinse în comanda. VÂNZĂTORUL nu își asumă răspunderea pentru modelele sau mărimile necorespunzătoare comandate de către CLIENT, contractul neputând fi denunțat sub acest aspect.

5.3. VÂNZĂTORUL va returna CLIENTULUI contavaloarea bunurilor comandate, mai puțin costurile de transport pentru situația în care CLIENTUL se arată nemulțumit de calitatea acestora, în conformitate cu prevederile legale.

5.4. VÂNZĂTORUL va restitui CLIENTULUI contravaloarea bijuteriilor comandate, mai puțin costurile de transport, dacă acesta a notificat în scris VÂNZĂTORUL în termen de 10 zile de la data ridicării coletului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, însă în aceleași condiții de calitate în care a făcut recepția bunurilor.

5.5. VÂNZĂTORUL va emite factura originala și o va expedia împreună cu produsul comandat de CLIENT.

5.6. VÂNZĂTORUL va respecta respecta condițiile oferite, așa cum acestea rezultă din cadrul acestui contract.

 

 1. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

6.1. CLIENTUL va citi TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE înainte de confirmarea plasării comenzii.

6.2. CLIENTUL va achita contravaloarea produselor comandate în momentul ridicării acestora de la reprezentantul firmei de curierat.

6.3. CLIENTUL va respecta condițiile de returnare a bunurilor comandate, precum și cele de garanție legala și post garanție, așa cum acestea rezultă din conținutul acestui contract.

 

VII. GARANȚII

7.1. În baza prezentului contract, CLIENTUL beneficiază de garanția legală de conformitate astfel cum aceasta este reglementată prin dispozițiile Cap VI din Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, precum și toate drepturile și garanțiile instituite în favoarea consumatorilor prin dispozițiile OG nr 21/1992, privind protecția consumatorilor.

7.2. În perioada de garanție, CLIENTUL beneficiază de următoarele drepturi:

 1. a)     dreptul de a beneficia de produse conforme cu specificațiile tehnice inserate în cuprinsul prezentului Contract și a comenzii.
 2. b)     dreptul la reparare sau înlocuire a produsului în cazul în care situația o impune, în condițiile prevăzute de lege.
 3. c)     dreptul de a fi protejat împotriva riscului de a achiziționa un produs care ar putea să îi prejudicieze viața, sănătatea sau securitatea ori să îi afecteze drepturile și interesele legitime.

7.3. Drepturile de care beneficiază CLIENTUL pe perioada de garanție vor putea fi exercitate de acesta doar dacă CLIENTUL informează SC TIERRA COLOMBIA SRL în scris despre lipsa de conformitate / deficiențele constatate în termen de 2 luni de la data constatării acesteia. Garanția legală de conformitate de care beneficiază CLIENTUL în baza prezentului Contract nu exclude garanția legală pentru vicii ascunse, prevăzute prin dispozițiile Codului Civil.

7.4 În vederea exercitării drepturilor conferite prin garanția contractuală, CLIENTUL este obligat a însoți orice reclamație sau solicitare de reparație cu factura originala.

7.5. Cauze care atrag pierderea garanției: CLIENTUL va pierde garanția asupra produselor  atunci când se face vinovat de săvârșirea unor acțiuni/inacțiuni, după cum urmează:

 1. a)     Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare și îngrijire a produsului achiziționat, așa cum sunt acestea menționate în cadrul acestui contract.
 2. b)     Executarea unor lucrări de reparare/modificare a produselor achiziționate de către CLIENT personal sau prin intermediul altor persoane.
 3. c)     SC TIERRA COLOMBIA SRL. nu își asumă răspunderea pentru problemele ce pot apărea datorită factorilor de natură mecanică.
 4. d)     Pierderea facturii originale.
 5. e)     Neaducerea la cunoștința VÂNZĂTORULUI a deficiențelor/lipsurilor de conformitate a produselor achiziționate în termenul de 2 luni de la data achiziționării acestora.

7.6. Instrucțiuni de utilizare și îngrijire: defecțiunile apărute din nerespectarea prevederilor menționate mai jos, atrag după sine pierderea garanției:

 1. a)     Bijuteriile vor fi pastrate într-o casetă specială sau săculeț cu interior moale.
 2. b)     Bijuteriile nu vor fi purtate in timpul unor activițăti cum ar fi: gătitul, spălarea rufelor/vaselor, duș/baie, înot in piscină sau în apa mării.
 3. c)     Bijuteriile nu se vor purta în timpul somnului, pentru că accidental, acestea se pot deforma sau chiar rupe.
 4. d) Bijuteriile vor fi protejate de praf, de umiditatea parfumurilor și de conținutul fixativelor de păr.
 5. e)     Bijuteriile nu trebuie să intre în contact cu soluții acide sau cu ulei de motor.

 

VIII. POLITICA DE RETUR.

8.1. Aspectele legate de returnarea cumpărăturilor se găsesc specificate într-un document distinct și fac parte integrantă a acestui contract.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

9.1. Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este un document separat, care face parte din prezentul contract.

 

 

 1. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

10.1. Politica de Cookies, care face parte din prezentul contract, este un document disctinct.

 

 1. COPYRIGHT. DREPTURI DE AUTOR.

11.1. Continutul  site-ului  www.bijuteriiprecolumbiene.ro  – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC TIERRA COLOMBIA SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul companiei SC TIERRA COLOMBIA SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

 

XII.  FORȚA MAJORĂ

12.1. Neîndeplinirea de către oricare Parte a obligaţiilor sale contractuale din cauza unor evenimente de forţă majoră nu va fi considerată o încălcare a prezentului contract. La cererea celeilalte părţi contractante, partea afectată va prezenta un certificat atestând existenţa evenimentului de forţă majoră, emis de autorităţile și/sau de instituţiile competente. Dacă nu se stabileşte altfel în scris de către Părţi, termenele contractuale vor fi prelungite proporţional cu durata evenimentului de forţă majoră.

12.2. Părţile au obligaţia de a se anunţa reciproc fără întârziere, dar în orice caz nu mai târziu de 5 zile după producerea evenimentului de forţă majoră, asupra producerii situaţiei de forţă majoră şi a duratei preconizate a acelei situaţii. Daunele cauzate de anunţarea cu întârziere a producerii evenimentului de forţă majoră vor fi suportate de partea răspunzătoare pentru întârzierea anunţării.

12.3. Dacă perioada de forţă majoră depăşeşte 2 (doua) saptamani, prezentul contract se desfiinţează de drept, fără efectuarea vreunei formalităţi sau intervenţia instanţei, prin simplul fapt al împlinirii termenului.

 

XIII. ALTE MENȚIUNI

13.1. Fotografiile au titlu de prezentare si  nu  creează obligații comerciale.

13.2. Prețurile, ofertele si imaginile pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.

13.3. Termenii utilizați în cadrul acestui contract :

– contract la distanță – contract de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță

– defect – obiect care a suferit stricăciuni/modificări față de starea sa inițială, ca urmare a unor șocuri mecanice sau al altor factori distructivi

XIV. LITIGII

14.1. Prezentul contract va fi guvernat de, interpretat şi executat în conformitate cu legislaţia română.

14.2. Părţile se angajează să depună toate eforturile pentru a ajunge la o soluţionare amiabilă a oricăror litigii născute din sau în legătură cu prezentul contract.

14.3. În lipsa unei soluţionări pe cale amiabilă, Părţile convin ca toate litigiile născute din sau în legătură cu prezentul contract să fie soluţionate de instanţele competente din Bucureşti.

 

 1. DISPOZIȚII FINALE:

15.1. Prezentul contract reprezintă întregul acord de voinţă al Părţilor şi înlocuieşte toate celelalte negocieri, angajamente anterioare sau aranjamente intervenite între Părţi cu privire la această tranzacţie. Nulitatea oricăreia dintre clauzele prezentului contract, indiferent de cauza sa, nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale contractului, oricare ar fi acestea.

15.2. Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își  asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual www.bijuteriiprecolumbiene.ro   .